Народни танци
Единично посещение
7 лв

Месечна карта за 8 посещения – 48 лв

Балкански танци
Единично посещение
7 лв

Месечна карта за 8 посещения – 8 лв

Народни танци за деца
Единично посещение
7 лв

Месечна карта за 8 посещения – 40 лв

Ориенталски танци
Единично посещение
8 лв

Месечна карта за 8 посещения – 56 лв

Зумба
Единично посещение
10 лв

Месечна карта за 8 посещения – 72 лв

Класически балет
Единично посещение
10 лв

Месечна карта за 8 посещения – 72 лв

Народно пеене
Единично посещение
7 лв

Месечна карта за 8 посещения – 48 лв